Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

17 WRZEŚNIA - PAMIĘTAMY ...

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Samorząd Uczniowski przygotował uroczystość z okazji 80 rocznicy tego wydarzenia i zaprosił Panią Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz całą społeczność uczniowską na patriotyczny spacer.

O godzinie 11 wszyscy zgromadziliśmy się przed tablicą, która upamiętnia torturowanych i mordowanych przez okupanta niemieckiego Polaków. Następnie wszyscy przeszliśmy pod pomnik Orła, który znajduję się przy placu naszej szkoły. Oba te obiekty zostały przeniesione spod starego gmachu przy ulicy Krakowskiej, w którym kiedyś funkcjonowała SP2, a w latach 1943-1944 więzienie. Później udaliśmy się pod Dąb Pamięci posadzony dla uhonorowania Aspiranta Policji Państwowej Franciszka Sabatowskiego. Uczennice klas VI,VII i VIII wykonały piękną piosenkę pt. „Cisza”. Samorząd Uczniowski złożył znicze pod dębem katyńskim i tablicą upamiętniającą Polaków poległych w czasie II wojny światowej.


 Julia Zięba - SU

Nowy Samorząd Uczniowski

Dnia 12 września 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku wyborów powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

Przewodnicząca: Oliwia Jarosz
Zastępca: Oliwia Biesaga
Sekretarz/Protokolant: Julia Zięba

Wyłonione zostały następujące sekcje:

Sekcja arystyczno-rozrywkowa:
- Daria Ozięmbłowska
- Julia Nowocień
- Magdalena Żytnicka
- Julia Janduła
- Julia Kupiec

Sekcja porządkowa:
- Amelia Sieczka
- Maciej Fąfara
- Wiktoria Rusek
- Amelia Rożkiewicz

Sekcja medialna:
- Joanna Figarska
- Anna Syposz
- Oliwia Chołojczyk
- Martyna Zielińska

Sekcja sportowa:

- Filip Ostoiński
- Gabriela Nowak
- Adam Świerczyński
- Bianka Blajerska

Skład Pocztu Sztandarowego:
- Oliwia Niewczas
- Mateusz Żemło
- Julia Kamińska

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali:
- Daniel Zalewski
- Ewa Kopeć
- Grażyna Barszczyk

Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską SP2. Chętnie podejmuje się wszelkiego rodzaju inicjatyw. Jeżeli masz pomysł na urozmaicenie naszego szkolnego, „borowego” życia, zgłoś się do nas!
Zapraszamy!!!