Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

Świąteczna zbiórka żywności     

  

W dniach 29 – 30 listopada 2019r. wolontariusze z kl. 5a, 6a i 8a   wzięli udział w zbiórce żywności na paczki świąteczne dla   rodzin mających trudności materialne z naszego miasta. Było to działanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwonokrzyska gwiazdka”, którą koordynował  Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej. Pod opieką nauczycieli: p. Ewy Kopeć, p. Renaty Peli i p. Elżbiety Herman, uczennice zbierały długoterminową żywność w sklepie Lewiatan przy ul. Okrzei. Z wielkim zaangażowaniem i miłym uśmiechem na twarzy zachęcały klientów sklepu do udziału w tej akcji charytatywnej.
Wychowawcy
serdecznie dziękują za bezinteresowną pomoc: Zuzi Makuch i Amelce Rożkiewicz z kl. 5a, Roksanie Barszcz, Oliwce Suligowskiej, Madzi Żytnickiej, Nikoli Matusik, Ewelinie Grochowskiej i Ewie Krasce z kl. 6a oraz Oliwii Niewczas, Julii Kamińskiej, Julii Ziębie i Oliwii Jarosz z kl. 8a.  Dziękujemy także Właścicielom oraz Personelowi sklepu za okazaną życzliwość.
                                                   

                                                                                                                                  Elżbieta HermanSzkoła Pamięta - podsumowanie akcji

Nasza placówka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji "Szkoła Pamięta". Działania podejmowane w jej ramach były opisywane w "Aktualnościach". w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy list od pani Ewy Ostrowskiej - Rzecznika Prasowego MEN, wraz z pamiątkowym dyplomem. Zamieszczone poniżej dokumenty są podsumowaniem tej pięknej i ważnej inicjatywy.

Szanowni Państwo

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli. Otrzymaliśmy w sumie 11 208 zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.

Łączę wyrazy szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MENSZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE 2019

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie  „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019” , którego organizatorami są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jest on skierowany do uczniów z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest realizowany kolejny rok, ponieważ zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci Internet ciągle są ważnym elementem edukacji.

Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 znalazły się: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tematyka IX edycji projektu, związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 „Razem dla lepszego Internetu”. Udział w powyższym projekcie, jak najbardziej, umożliwia realizację tych założeń.

W projekcie zaplanowane zostały działania: konferencja inauguracyjna, spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji, zajęcia   poświęcone tematyce projektu, konkurs dla uczniów, konferencja podsumowująca. W naszej szkole   zaplanowano również spotkanie o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem przedstawiciela KPP z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.

W ramach projektu uczniowie „Dwójki” przygotowują m.in.  komiks na temat „Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!”.

Projekt objęli honorowym patronatem:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Wojewoda Świętokrzyski,

Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej o programie

Regulamin projektu i konkursu

Informacje o bieżących działaniach w ramach projektu będą zamieszczane w Aktualnościach.

E. Kopeć, S. Kubasiewicz


,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” - podsumowanie projektu

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej   w okresie od 31.10.2018r. do 31.10.2019r.   realizowane były zadania programu ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Organizatorem programu był Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki otrzymanej dotacji została utworzona pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej. W ramach programu przeszkolono dwóch nauczycieli oraz zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne, które były wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia   wyniósł 30 000 złotych.

W ramach programu w całej placówce, zarówno w szkole jak i oddziałach przedszkolnych realizowano szereg   zadań o charakterze ekologicznym.   Były to m.in. zajęcia edukacyjne,   lekcje w terenie, wycieczki (Leśna Klasa, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), konkursy   (Powiatowy Konkurs   „Wiedzy o lesie”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Klimat zostaw – zmień nawyki”, Szkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej, Warsztaty Plastyczno –Techniczne „Coś z niczego – twórczy recycling”) , spotkania z ciekawymi ludźmi (spotkanie z przedstawicielem nadleśnictwa), warsztaty dla rodziców oraz zajęcia pozalekcyjne o charakterze przyrodniczym.

25 października odbył się festyn ekologiczny, który był podsumowaniem całego projektu. W przestrzeni szkolnej, w ciekawej, ekologicznej scenerii, pośród wielu prac plastyczno – technicznych uczniowie poszczególnych klas oraz grup przedszkolnych prezentowali swoją wiedzę i umiejętności nabyte w czasie trwania projektu.

Publiczność zobaczyła bajkę ekologiczną, ciekawe doświadczenia chemiczne, wysłuchała piosenek o tematyce przyrodniczej, uczestniczyła w quizie   ekologicznym, podziwiała pokaz mody ekologicznej oraz   degustowała   zdrową żywność.

Na zakończenie spotkania dyrektor ZPO Grażyna Wódz podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie, a następnie laureatom konkursów wręczyła nagrody książkowe.

Galeria

Renata Wrześniewska