Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

Dyrektor PCRE Marzena Sala zwraca się z prośbą o poinformowanie rodziców o wznowieniu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poradnia pracuje w godzinach 8:00 - 15:30. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej gdzie zamieszczamy bieżące informacje.
                                                                                                                                                                                                                                                                           Z poważaniem Marzena Sala

Drodzy Rodzice !                     

Wznawiamy działalność diagnostyczną głównie w celu wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i oceny gotowości szkolnej. W dalszej kolejności realizowane będą pozostałe zgłoszenia i przywracana działalność terapeutyczna. Prosimy                             o wyrozumiałość i cierpliwość. Nasi pracownicy będą z Państwem w kontakcie telefonicznym który posłuży również do umawiania terminów badań.

W związku z trwającym stanem epidemicznym i zagrożeniem Covid-19 prosimy  o szczegółowe zapoznanie się z procedurami jakie przyjęliśmy prowadząc diagnozę państwa dzieci. Chcemy dbać jak najlepiej o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.

Dlatego drogi Rodzicu 

1.         Nie posyłaj do instytucji dziecka jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

2.         Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż diagnoście   istotne informacje o stanie jego zdrowia.

3.         Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust   oraz rękawiczki potrzebne do diagnozy.

4.         Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

5.         Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę, my również zrobimy to przed przyjęciem na diagnozę lub terapię.

6.         Rzetelnie i zgodnie z prawdą przekaż informacje na temat zdrowia swojego dziecka ( oświadczenie ).

7.         Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek (płynów, plecaków, słodyczy, zabawek), ale konieczne jest przyniesienie swojego długopisu, ołówka, sześciu kolorów kredek.

8.         Przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie wyników badań odbywać się będzie
w formie telefonicznej.

9.         Po przyjściu do Poradni dzieckiem zajmie się diagnosta lub terapeuta pod opieką którego będzie dziecko przez cały czas diagnozy lub terapii.

10.     Jeżeli Twoja obecność jest nieodzowna w czasie badania/terapii jesteś zobowiązany do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek, maseczki zakrywającej usta, nos.

11.     Zachowaj 2 metrową odległość od pracownika placówki.

12.     Stosuj się do instrukcji przekazywanych przez pracowników placówki.Drodzy rodzice

Informujemy, że terapeuci integracji sensorycznej oraz terapeuci pedagogiczni   udzielają telefonicznych porad dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi. Istnieje możliwość uzyskania ćwiczeń i bieżącego wsparcia w ich realizacji.

Prosimy o telefoniczny kontakt z naszą poradnią.

Osoby   do kontaktu:   Iwona Stachura

                                        Elżbieta Zarzycka


Zapraszamy do korzystania z podstron: Pedagog i Logopeda

Komunikat Dyrektora PCR PPP

Dyrektor   informuje, że   Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pracuje codziennie w godz. 8/00- 16/00.

Dyżury psychologa, pedagoga, logopedy w placówce codziennie   w godzinach 9/00 – 15/00.  

Tel. 41 2530686,   531751684

Pracujemy zdalnie udzielając:   konsultacji, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz przekazując ćwiczenia do wykonania, zbierając wywiady, udzielając instruktażu itp.

Dyrektor PCRE Marzena Sala