Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

·          poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·          specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·          młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·          przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·          szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·          szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

·          zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
2 tygodnie;

·          12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·          od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

·          poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

·          od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

·          poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

·          możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

·          w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

·          uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

·          od 16 marca br. Będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

·          śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

·          ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·          zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·          jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·          przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·          rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·          śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

·          pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·          przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·          odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·          przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

·          dziennik elektroniczny;

·          strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

·          mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·          Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·          Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Ubezpieczenie uczniów

Dla zainteresowanych - polisa ubezpieczeniowa uczniów

Wyniki konkursu na świąteczny wystrój sali lekcyjnej

Uczniowie młodsi:

I miejsce – klasa 2 (sala 19);

II miejsce – klasa 3 (sala 21);

III miejsce – klasa 1 (sala 20);

Uczniowie starsi:

I miejsce – sala 22 przygotowana wspólnymi siłami przez klasę 5A i 8;

II miejsce – sala 25 przygotowana przez klasę 7;

III miejsce – sala 23 (klasa 5B) i sala 24 (klasa 6);

Wyróżnienie – klasa 4 (sala 26)Nasza szkoła przystąpiła do akcji „BohaterON w Twojej szkole”


„BohaterON w Twojej Szkole” to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!   W ramach trzech edycji akcji Polacy z kraju i zagranicy  wysłali do Powstańców Warszawskich ponad pół miliona kartek i listów.

Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa,  a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku.
Zachęcamy wszystkich   uczniów do   wykonania okolicznościowej kartki,   laurki bądź   napisania listu w terminie do 28.10.2019r.

Wszelkich informacji na temat akcji  udziela Elżbieta Herman.

Dokładny regulamin dostępny jest : https://bohateron.pl/edukacja/wysylka-kartek-w-szkole/ .


Nakręcamy się na pomaganie

Przez cały rok szkolny 2019/2020 zbieramy nakrętki dla Kai i Kacpra chorych na   SMA - rdzeniowy zanik mięśni.

Na korytarzach stoją specjalnie przygotowane pudełka, do których wrzucamy nakrętki od butelek. To nic nas nie kosztuje, a pieniądze ze sprzedaży nakrętek będą przeznaczone na rehabilitację rodzeństwa.

Worki uzbierane w ubiegłym roku szkolnym już trafiły   do Kai i Kacpra.
Zachęcamy do zbierania nakrętek w szkole, w domach, może zachęcicie też swoich Rodziców i Dziadków, a może i sąsiadów? Liczymy na Wasze dobre serce. Nakrętka – niby tak niewiele a całe tony nakrętek to kolejne godziny rehabilitacji rodzeństwa.

Bądź razem z nami, zbieraj nakrętki!!!


CODE WEEK 2019

5 PAŹDZIERNIKA rusza tegoroczna edycja akcji CODE WEEK, czyli „Tydzień kodowania”. Oczywiście wchodzimy w ten interes ;)

Żeby było dowcipniej, „Tydzień Kodowania” trwa dwa tygodnie ;) Akcja zaczyna się 5 października i trwa do 20 października. Przebieg wydarzenia może być bardzo różny – organizator wybiera którąś z   wielu aktywności związanych z kodowaniem, algorytmiką, grafiką cyfrową, projektowaniem stron www itp. Adresatami mogą być uczniowie szkół, ale także inne grupy zainteresowanych.

W naszej szkole działamy od poniedziałku (7.X.) do piątku (18.X.) – oczywiście z wyłączeniem sobót, niedziel i wtorków (to czas na „zadania domowe” ;). Uczniowie klas V – VIII będą zmuszeni (czy chcą, czy nie) do podjęcia próby ogarnięcia zawiłości algorytmiki, zmierzenia się z trudami przełożenia „języka ludzkiego” na instrukcje języka LOGO i tym samym sprawdzenia, czy mają zadatki na informatyka, czy może raczej powinni uderzyć w kierunku wiedzy humanistycznej.

Spoko – damy radę (jakoś…). Wystarczy coś do notowania, dobre chęci, ciut wyobraźni i – niestety – gorsza wiadomość – ciut, ciut rachunków i geometrii (np. warto wiedzieć ile boków, kątów i wierzchołków ma kwadrat, czym się różni od prostokąta (to jest podchwytliwe)   i ile stopni ma trójkąt czy okrąg).

Zapraszam !

P.S. Z powodu planowanej na 7.X. wycieczki, start Code Week opóźni się do 9.X., czyli do środy.

S. Kubasiewicz