Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

Ocenianie

Ostatnio usłyszałam od pewnej nauczycielki, że dzieci lubią oceny. Naprawdę? A my, dorośli lubimy być oceniani? Czy aby na pewno chcielibyśmy, aby za naszą pracę wystawiano nam oceny w skali 1- 6? Czy zdalibyśmy do kolejnej klasy? Czy dostalibyśmy awans?
Długo się nad tym zastanawiałam… Rozpoczynając pracę we wrześniu z  1 klasą pomyślałam o tym, że potrzebują czegoś więcej niż tylko stopnia. Zaczęłam od dołączania komentarzy. Spodobało się to i mnie, i moim uczniom. Wiedzieli co robią dobrze, a nad czym muszą popracować. Wtedy właśnie zapisałam się na kurs OK, czyli ocenianie kształtujące. Świetne wsparcie praktyków pozwala mi na to, że czuję się pewnie w tym, co robię. Mam kontakt z innymi nauczycielami, którzy pracują tak jak ja, dając uczniom szanse rozwijania się bez stopni.
        Czym zastępuję oceny? Informacją zwrotną – pisemną, ale czasami także ustną. Przejście ze stopni wcale nie jest łatwe. Trzeba się tego nauczyć i chcieć.  A jak się chce to wszystko się da! Jak wygląda informacja zwrotna? Należy zacząć od tego, aby poinformować uczniów o kryteriach sukcesu, czyli o tym, co będzie się działo na lekcji. Lekcję zaczynam od podania tematu, głównego celu oraz kryteriów sukcesu, inaczej NaCoBeZu (Na co będę zwracać uwagę). Informacja zwrotna ma pomóc uczniowi w uczeniu się. Dlatego dzięki niej uczeń powinien dowiedzieć się o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien poprawić oraz jakie są wskazówki do dalszej pracy. To tylko niewielka część działań i zasad związanych z OK.
Najważniejsza jest po prostu chęć zmiany. Poznanie różnych możliwości zmian. Podjęcie decyzji, co chcę zmienić i jak to zrobię.
Działajcie! Dajcie uczniom i sobie jeszcze więcej satysfakcji!  Jak oceniacie? Chcecie coś zmienić?

Renata Pela

Projekt edukacyjny "Teatr"

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym   charakteryzuje naturalna potrzeba wyrażania siebie poprzez różne formy  ekspresji: mowa, ruch, gest, rysunek, śpiew. Potrzeba aktywności i naturalna ciekawość skłaniają dziecko do badania otaczającego świata i poznawania go poprzez   działanie. „Świat na scenie” -   to temat projektu edukacyjnego, który realizowali uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku – Kamiennej pod kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Peli. Projekt realizowany był   w terminie od 26.11.2018r. do 07.12.2018r. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony dzieci tematyką projektu oraz niedostateczne wyczerpanie interesujących je zagadnień, realizacja projektu została przedłużona. Zorganizowana została bowiem wycieczka edukacyjna do Filharmonii Kieleckiej na koncert.

Celem przeprowadzonego projektu było wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę o teatrze, poszerzenie zasobu słownictwa o nowe pojęcia z nim związane. Poznawali różnorodne znaki teatru, specyfikę pracy ludzi związanych z teatrem np. scenografów, kostiumologów, charakteryzatorów, akustyków, reżyserów teatralnych. Uczyli się reguł wykonania afisza teatralnego. Gromadzili terminologię związaną z tą dziedziną sztuki i objaśniali jej znaczenie w opracowanym i wydanym „Słowniczku terminów teatralnych”.
W trakcie projektu uczniowie   nabywali również umiejętności poprawnej wymowy, modulowania głosem, panowania nad jego intonacją. Dzieci  zamieniały się w aktorów, prezentowały się w scenkach dramowych i pantomimicznych. Występując przed swoją grupą uczyły się pokonywać tremę przed szerszą publicznością, a także wzmacniały wiarę we własne siły i możliwości. Każde z nich miało możliwość przeżywania, zrozumienia swoich i cudzych  emocji, wyzwalania twórczej ekspresji, rozwijania wyobraźni.

Realizując projekt dzieci uczyły się współpracować w grupie, poznały trudną sztukę szukania kompromisu   i brania odpowiedzialności  za efekt końcowy swoich działań. Musiały działać i bawić się w różny sposób: wypowiadać się, przyswajać na pamięć tekst, recytować, śpiewać, tworzyć z różnorodnych materiałów elementy stroju, występować na forum grupy.

Projekt pozwolił dzieciom nieśmiałym otworzyć się na nowe doświadczenia, natomiast dzieciom wykazującym zdolności artystyczne zaprezentować swoje umiejętności    i pomysły szerszej publiczności.  

Podsumowaniem idei było stworzenie wystawy zdjęć dzieci z zabaw teatralnych oraz ich wytworów: kukiełek, masek, galerii cieni.

Ponadto uczniowie klasy 1a zaprezentowali zdobytą wiedzę oraz swoje umiejętności aktorskie podczas przedstawienia pt. „Trzy małe świnki”, które zostało zaprezentowane wychowankom przedszkola i szkoły. Przedstawienie bardzo się podobało, o czym świadczyły   przejęte buzie, zwłaszcza najmłodszej widowni i gromkie brawa. Trud włożony w przygotowanie projektu, godziny żmudnych prób nie poszły na marne. Utwierdziły projektowiczów w przekonaniu, że : „Chcieć to móc” .

                                                                            Materiał własny – Renata Pela

Galeria

PIERWSZAK 2018 - Gala Oskarowa w "Dwójce"

Wtorek, 30   października , był wyjątkowym dniem dla tegorocznych pierwszoklasistów   z Zespołu Placówek Oświatowych, Szkoły Podstawowej nr 2   w Skarżysku – Kamiennej. Tego właśnie dnia mieli Pasowanie na Ucznia   i oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej. 

W tej ważnej chwili pierwszakom   towarzyszyli ich rodzice, członkowie rodzin oraz przedstawiciele społeczności szkolnej.

Uroczystość zaszczycili   obecnością prezydent miasta – Konrad Kronig oraz zastępca prezydenta – Krzysztof Myszka. W krótkim wystąpieniu dyrektor szkoły Grażyna Wódz powitała zgromadzonych, podkreśliła   niezwykle ważną rolę rodziców w dopełnianiu edukacji szkolnej. Pierwszakom życzyła   samych miłych chwil spędzonych w szkole, którą można porównać do podróży przez poszczególne klasy i zarazem kolejne etapy edukacji. 

Tym razem uroczystość pasowania przebiegała nieco inaczej. Zaproszeni goście obejrzeli   film z udziałem pierwszoklasistów. Po burzy oklasków,   Pierwszaki w odświętnych strojach,   popisali się talentem scenicznym, krocząc po „czerwonym dywanie”. Pięknie zaśpiewane piosenki, a także przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej, to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie   ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Grażyna Wódz   dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie.

                                                                             Ten dzień na długo zostanie Pierwszakom w pamięci

Galeria