Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"


PRACOWNICY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w SKARŻYSKU - KAMIENNEJ - rok szkolny 2018/19

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

1. Grażyna   Wódz                       -         dyrektor ZPO

2. Grażyna   Gładyś                     -         nauczyciel języka polskiego

3. Joanna Jaworska-Kowalczyk  -         nauczyciel języka angielskiego

4. Elżbieta   Herman                   -         nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy

5. Grzegorz   Kiljan                     -         nauczyciel   matematyki

6.   Anna Adamska-Ślęzak         -         nauczyciel   wychowania fizycznego

7.   Katarzyna   Dulęba              -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.   Grażyna   Barszczyk            -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9.   Renata   Pela                        -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

10. Ewa   Adamczyk                   -         nauczyciel religii

11. Ewa   Kopeć                          -         pedagog

12. Joanna Stefańska                -         wychowawca   świetlicy

13. Renata   Wrześniewska      -         nauczyciel biologii, geografii, bibliotekarz

14. ks. Tomasz   Jaworczak      -         nauczyciel   religii

15. Katarzyna Szumielewicz    -         nauczyciel   matematyki

16. Wiktor   Geller                     -         nauczyciel   historii   i   wos

17. Monika   Kruk                      -         nauczyciel   języka niemieckiego

18. Katarzyna Dekarczyk         -         nauczyciel   języka   rosyjskiego

19. Daniel   Zalewski                 -         nauczyciel   języka angielskiego

20. Sławomir Kubasiewicz       -         nauczyciel   techniki, plastyki

21. Cezary   Arak                       -         nauczyciel   fizyki

22. Anna   Majda                       -         nauczyciel   języka polskiego

23. Agnieszka Kwiatkowska    -         nauczyciel   chemii

24. Jolanta Kubasiewicz           -         nauczyciel wychowania fizycznego, EDB

25. Renata Fiedorowicz           -         nauczyciel   informatyki

26. Izabela   Sieczka                  -         logopeda

Nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 3

1. Justyna Klimaszewska – Malik    -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

2. Joanna   Lisowska                         -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

3. Lidia   Grzegorczyk                       -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

4. Renata   Żak                                   -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

Administracja ZPO  

1. Edyta   Ludew                      -         główny księgowy

2. Justyna   Kiljan                     -         specjalista

3. Dorota   Winiarska              -         sekretarz

Obsługa SP2  

1. Justyna   Sabatowska        -         intendent

2. Marta   Michalczak            -         woźny

3. Monika   Tylko                    -         woźny

4. Edyta   Szaraniec               -         woźny

5. Piotr   Tomczyk                  -         rzemieślnik

6. Beata   Arczewska             -         kucharz

Obsługa Publicznego Przedszkola nr 3  

1. Bożena   Fornal                   -         woźny

2. Renata   Kaczmarczyk        -         woźny

3. Agnieszka Młynarczyk        -         woźny

4. Małgorzata Jachimowicz     -         woźny