Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"


PRACOWNICY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w SKARŻYSKU - KAMIENNEJ - rok szkolny 2019/20

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

1. Grażyna   Wódz                       -        dyrektor ZPO

2. Grażyna   Gładyś                     -        nauczyciel języka polskiego

3. Joanna Jaworska-Kowalczyk  -        nauczyciel języka angielskiego

4. Elżbieta   Herman                   -        nauczyciel muzyki, techniki, świetlica

5. Grzegorz   Kiljan                     -         nauczyciel   matematyki

6.  Anna Adamska-Ślęzak         -         nauczyciel   wychowania fizycznego

7.  Katarzyna   Dulęba              -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.  Grażyna   Barszczyk            -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9.  Renata   Pela                        -         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

10. Ewa   Adamczyk                   -         nauczyciel religii

11. Ewa   Kopeć                          -         pedagog

12. Joanna Stefańska                -         wychowawca   świetlicy

13. Renata   Wrześniewska      -         nauczyciel biologii, geografii, bibliotekarz

14.                                                -         

15. Katarzyna Szumielewicz    -         nauczyciel   matematyki

17. Agnieszka Pakuła                -         nauczyciel  matematyki i edb

18. Wiktor   Geller                     -         nauczyciel   historii   i   wos

19. Monika   Kruk                      -         nauczyciel   języka niemieckiego

20. Daniel   Zalewski                 -         nauczyciel   języka angielskiego

21. Sławomir Kubasiewicz       -         nauczyciel   informatyki i plastyki

22. Cezary   Arak                       -         nauczyciel   fizyki

23. Kamila Kotusiewicz            -         nauczyciel   języka polskiego

24. Agnieszka Kwiatkowska    -         nauczyciel   chemii

25. Izabela   Sieczka                  -         logopeda

Nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 3

1. Justyna Klimaszewska – Malik    -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

2. Joanna   Lisowska                         -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

3. Lidia   Grzegorczyk                       -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

4. Renata   Żak                                   -         nauczyciel wychowania przedszkolnego

Administracja ZPO  

1. Edyta   Ludew                      -         główny księgowy

2. Justyna   Kiljan                     -         specjalista

3. Dorota   Winiarska              -         sekretarz

Obsługa SP2  

1. Justyna   Sabatowska        -         intendent

2. Marta   Michalczak            -         woźny

3. Monika   Tylko                    -         woźny

4. Edyta   Szaraniec               -         woźny

5. Piotr   Tomczyk                  -         rzemieślnik

6. Beata   Arczewska             -         kucharz

Obsługa Publicznego Przedszkola nr 3  

1. Bożena   Fornal                   -         woźny

2. Renata   Kaczmarczyk        -         woźny

3. Agnieszka Młynarczyk        -         woźny

4. Małgorzata Jachimowicz     -         woźny