Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

ZPO dziś

Dzisiejszy wizerunek Zespołu Placówek Oświatowych to obraz szkoły nowoczesnej, bogato wyposażonej, atrakcyjnej dla młodzieży, cieszącej się renomą w lokalnym środowisku. Aktualna pozycja Zespołu to efekt pracy wielu ludzi, determinacji i wizji osób, umiejących nadać właściwy kierunek rozwoju placówce.

Tak się działo…


Szkoła od czasu zaistnienia na mapie edukacyjnej Skarżyska – Kamiennej przeszła już kilka modernizacji, unowocześnień. Powstały nowe pracownie – w tym między innymi komputerowa, przyrodnicza, centrum multimedialne. Rozwinęło się zaplecze sportowe, utworzono salę do ćwiczeń korekcyjnych, salę rekreacyjną. Od roku 2011 przy szkole utworzono boisko wielofunkcyjne oraz nowoczesny plac zabaw.
Imponujące, unikatowe otoczenie szkoły daje wiele możliwości. Bliskość lasu, bujna roślinność, która nie tylko stanowi ozdobę szkoły, ale także miejsce obserwacji przyrodniczych, lekcji poglądowych dla uczniów.Tak jest teraz…


Od roku 2015 dyrektorem szkoły jest mgr Grażyna Wódz – kontynuatorka dobrych tradycji szkoły, a jednocześnie nowoczesny menadżer, szukający nowych rozwiązań  w zarządzaniu szkołą. Szkoła uzyskuje liczne certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia i wychowania, m. in.  Certyfikat Szkoły z klasą, SUS - Szkoły Uczącej Się, Szkoły  bez przemocy,  Szkoły Odkrywców Talentów.  Uczniowie pod kierunkiem  nauczycieli  realizują  projekty   ministerialne,   ogólnopolskie, a    także wewnątrzszkolne,  integrujące społeczność lokalną. Naszą wizytówką stały się coroczne Koncerty Noworoczne oraz Letnie Pikniki.  W szkole funkcjonują kilkunastoosobowe klasy. Regularnie odbywają się spotkania ze znanymi postaciami i osobami prowadzącymi różne szkolenia, prelekcje dla uczniów. Szkoła dąży do cyfryzacji. Kilka sal lekcyjnych wyposażonych już jest w tablice multimedialne, rzutniki, wizualizery. Funkcjonują zmodernizowane, nowoczesne pracownie przedmiotowe.

Tworzymy szkołę inspirującą do zmian, przyjazną, kreatywną, innowacyjną, począwszy od przestrzeni, poprzez funkcje i zadania dydaktyczne. Promujemy nauczanie holistyczne, którego celem jest wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Dążymy do stworzenie silnych więzi ze środowiskiem i rodzicami, których dzieci uczą się w naszej szkole. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania indywidualnych zdolności dziecka, jego kompetencji społecznych, kulturalnych i emocjonalnych. Ważna jest dla nas nie tylko nauka ale i fakt, że dzieci są radosne i zadowolone.

# 1. Utalentowana szkołaRozwijamy pasje, stawiamy na indywidualność, uczymy dla przyszłości
SP 2 to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko ma talent, a zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do jego rozwoju. Wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pomagamy rozwinąć pasje i potencjał. Szczególną uwagę zwracamy na to, by u uczniów rozwinąć ciekawość świata oraz nauczyć ich samorozwoju. W naszej szkole każdy uczeń znajdzie dla siebie miejsce.

# 2. Szkoła przyjazna, bezpieczna, otwarta na potrzeby i emocje dzieckaW szkole dziecko spędza kilka godzin dziennie. SP 2 to miejsce przyjazne, bezpieczne, w którym dziecko czuje się swobodnie. Chcemy słuchać dzieci i wspierać je w wyrażaniu ich potrzeb i emocji. W szkole zapewniamy pełną opiekę dla każdego dziecka. Nasza świetlica to bardzo ważne miejsce, wspierające rozwój dziecka. Tutaj w domowej atmosferze odrabiamy lekcje, a książki i zeszyty zostają w szkole.

#3. Szkoła z wyobraźnią
Tworzymy nowoczesną i inspirującą przestrzeń edukacyjną SP 2 to miejsce, gdzie uczniowie uczą się współpracy, komunikowania się i rozwiązywania rzeczywistych problemów w bezpiecznej i inspirującej do nauki przestrzeni edukacyjnej. Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i kreatywnej zabawie. Zrywamy z nudą, aranżując nowoczesne wielofunkcyjne sale lekcyjne, a korytarze adaptując jako przestrzeń do zabawy i wypoczynku. Taka przestrzeń rozwija wyobraźnię, wyrabia dobre nawyki i wspiera proces edukacyjny. Daje poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że jest to miejsce, w którym potrzeby dziecka są najważniejsze.

#4. Cyfrowa edukacjaProwadzimy innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają osiągać lepsze wyniki nauczania. Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii rozwijają umiejętności i kompetencje dzieci w wielu zakresach takich jak: efektywne uczenie się, krytyczne myślenie, samodzielnie pozyskiwanie i selekcjonowanie informacji, ciekawość i otwartość, zaangażowanie i współpraca w grupie.

#5. Radosna Nauka
Uczymy przez eksperyment, odkrywanie i dociekanie. Ważne jest dla nas, by uczniowie czerpali radość z uczenia się. Oferujemy ciekawy program zajęć pozalekcyjnych, w tym Akademię Kodera, w ramach której uczymy podstaw programowania i logicznego myślenia. Realizujemy innowacje pedagogiczne i projekty, questy edukacyjne, edukacyjny escape room, lekcje żywej historii. Codziennie prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych, prowadzimy zajęcia korekcyjne.

#6. Modelowa SzkołaPromujemy przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Jako placówka, wyrażamy ideę myślenia o szkole jako miejscu, w którym chce się być – ciekawym, inspirującym, przyjaznym i bezpiecznym, miejscu, w którym buduje się i spotyka wspólnota – uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jaka jest więc „Dwójka”? Przede wszystkim otwarta na innowacje – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się. Nawet ci najmłodsi uczniowie korzystają na wszystkich przedmiotach z dobrodziejstw nowych technologii .Dzięki takim działaniom nauka jest bardziej atrakcyjna . Uczniowie stają się coraz bardziej zmotywowani do działania. Dlatego od pierwszych lat szkolnych starajmy się rozwijać u dzieci kreatywność, ciekawość świata stawiajmy przed nimi gry i zadania rozwijające wyobraźnię, uczmy ich poruszania się po świecie informacji i otwartości na to, co nowe. Przekazujemy im te umiejętności, aby mogły w przyszłości swobodnie poruszać się po świecie, który jeszcze nie nastał, wykonywały zawody, które jeszcze nie zostały stworzone, posługiwały się urządzeniami, które jeszcze nie zostały wynalezione!
Dwójka to także szkoła, która przekazuje wiedzę praktyczną. Uczmy umiejętności wyszukania i przetworzenia informacji w wiedzę, planowania, współpracy, komunikacji, posługiwania się przeróżnymi urządzeniami w celach edukacyjnych.
Wreszcie, trzecia ważna cecha: szkoła dzieli się wiedzą. Jest osadzona w określonej społeczności lokalnej i odpowiada na potrzeby tej społeczności. Jest również środowiskiem, w którym wszyscy uczestnicy procesu edukacji biorą aktywny udział: nauczyciele, uczniowie i rodzice. I wszyscy od siebie się uczą. W centrum szkoły znajduje się uczeń. To on jest początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych. Dlatego przekaz, który do niego kierujemy jest spersonalizowany – dopasowany do jego możliwości, ale i różnych preferencji.
Wszystkim działaniom przyświeca zasada, aby w szkole było aktywnie, twórczo, aby uczniowie budzili swoje pasje i otwierali się na drugiego człowieka.

Renata Pela (2019)

Foto - spacer po szkole i okolicy - wkrótce

SZKOŁA DAWNIEJ

Szkoła Podstawowa nr 2 to placówka licząca sobie już ponad 150 lat. Powstała bowiem w pierwszej połowie XIX wieku. Był rok 1848. Europą wstrząsały wydarzenia znane pod nazwą Wiosna Ludów. Nie istniało jeszcze miasto Skarżysko-Kam. Polacy zamieszkujący te tereny podlegali władzy cara rosyjskiego Mikołaja I. Od 1833 r. obowiązywały ich surowe prawa stanu wojennego wprowadzonego na 25 lat po upadku powstania listopadowego. Namiestnik carski Iwan Paskiewicz, zwolennik jak najostrzejszego zwalczania narodowych dążeń Polaków, zmierzał także do ograniczenia liczby szkół. W tych tak trudnych dla Polaków czasach, które przeszły do historii pod nazwą „nocy paskiewiczowskiej” podjęto decyzję o wybudowaniu pierwszej stałej szkoły na terenie dzisiejszego miasta Skarżyska -Kamiennej.

Szkoła powstała  w miejscowości Bzinek przy szosie krakowsko – warszawskiej. Wkrótce w zbudowanym z kamienia budynku szkoły uczyło się około 100 uczniów z Bzina, Bzinka, Milicy, Pogorzałego, Skarżyska, Posadaja, Rejowa i dalszych okolic w promieniu wielu kilometrów, gdyż najbliższa szkoła mieściła się dopiero w Bliżynie. Dzieci miały wreszcie stałe miejsce nauki, a nie jak przed rokiem 1848, kiedy to zajęcia odbywały w  różnych miejscach, ponieważ praktykowana była szkoła wędrowna, w której nauczyciel swą pracę wykonywał dorywczo. Nauka odbywała się w tym miejscu aż do rozpoczęcia I wojny światowej w 1914 roku. Budynek szkoły uległ wówczas całkowitemu zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Nauki jednak nie przerwano i lekcje w latach 1914 – 1927 odbywały się w różnych wynajmowanych na terenie Bzina i Bzinka pomieszczeniach. Mimo tych trudności szkoła rozwijała się i w 1917 roku przekształciła  się w placówkę dwuklasową.


Mieszkańcy Bzina, Bzinka, Milicy i Młodzaw, pragnąc polepszyć warunki nauki swoim dzieciom, podjęli w 1923 roku uchwałę gromadzką o budowie 7 – klasowej szkoły na placu szkolnym w Bzinku. Na rzecz budowy szkoły opodatkowali się także pracownicy Państwowej Fabryki Amunicji, co bardzo przyspieszyło rozpoczęcie prac budowlanych. W roku 1927 część uczniów kończy naukę w nowym budynku szkolnym, który oprócz 7 sal lekcyjnych  posiadał także salę do robót ręcznych i kancelarię.

W roku 1932 część budynku szkoły została zniszczona przez pożar, w którym zginęło także nauczycielskie małżeństwo Jelinków i ich 12-letnia córka. Straty były bardzo duże, jednak szkołę szybko odbudowano, a nawet rozbudowano, dodając drugie piętro o 4 salach lekcyjnych. Spokojną pracę Szkoły Powszechnej w Bzinku (bo tak nazywała się wówczas SP 2) przerwał wybuch II wojny światowej.

Niemcy po zajęciu naszego miasta wyrzucili uczniów  z budynku szkolnego, zamieniając go w koszary dla swoich żołnierzy, a później w siedzibę gestapo i więzienie, w którym katowano polskich patriotów. Zajęcie budynku przez Niemców nie przerwało jednak nauki. Zajęcia odbywały się w budynkach zastępczych na terenie Bzina i Rejowa. Nauczyciele szkoły w Bzinku uczestniczyli również w tajnym nauczaniu. Kilku z nich przypłaciło to życiem, m.in. kierownik szkoły Jakub Feliks Swajdo. Po wypędzeniu Niemców  młodzież i nauczyciele wrócili już w 1945 roku do swej szkoły. Była ona doszczętnie zdewastowana. Przerażenie wywoływały napisy na ścianach wykonane  przez katowanych w salach szkolnych więźniów. Jedynie dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców możliwe stało się szybkie rozpoczęcie nauki. Nauczyciele i uczniowie szkoły oraz mieszkańcy miasta nigdy nie zapomnieli o zamordowanych w czasie wojny patriotach. Otaczali opieką miejsca ich śmierci: mogiły na Borze i Brzasku W podziemiach otwarto Izbę Pamięci Narodowej. Na budynku szkoły odsłonięto pamiątkową  tablicę, a na placu szkolnym postawiono pomnik ku czci poległych. W 1983 roku SP nr 2 została odznaczona Srebrnym Krzyżem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.1 stycznia 1954 roku rejon szkoły w Bzinku podlegający dotychczas Gminnej Radzie Narodowej w Bliżynie, został włączony do miasta Skarżyska-Kamienna. i dotychczasowa Szkoła Powszechna w Bzinku otrzymała nową nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Rozpoczął się nowy okres w historii tej zasłużonej placówki. Dzięki funduszom otrzymanym od władz miasta przeprowadzony został jej kapitalny remont. Dobre warunki sprzyjały dynamicznemu rozwojowi życia szkolnego. Powstało wiele kół zainteresowań, zespołów artystycznych, drużyn harcerskich i zuchowych. Uczniowie pogłębiali i rozszerzali swoją wiedzę, co przyniosło efekty w postaci sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

Dobra passa „Dwójki” trwała nadal w nowym budynku na Borze, który szkoła otrzymała 1 września 1974 roku. Wyrazem tego były liczne sukcesy uczniów i nagrody przyznawane szkole przez władze oświatowe. Przez długi okres SP 2 była „szkołą ćwiczeń” dla dokształcających się nauczycieli. Przeprowadzono wiele pięknych lekcji pokazowych. Gościliśmy również uczestników XV Kongresu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego oraz 25-osobową grupę niemieckich pedagogów. Ostatnie lata w życiu szkoły to okres intensywnej pracy związanej z wdrażaniem reformy oświaty. Wielu nauczycieli pracujących w „Dwójce” ukończyło studia podyplomowe oraz liczne kursy doskonalące umiejętności zawodowe. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że prawie wszyscy (dzięki organizowanym w szkole kursom komputerowym) stosują w swej pracy nowo- czesne techniki informatyczne oraz kładą nacisk na stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniem.

„Dwójka” zawsze szczyciła się tym, że była i jest szkołą przyjazną dla ucznia, szkołą, w której czuje się on dobrze i dzięki temu odnosi sukcesy w swoim wszechstronnym rozwoju. Sprzyjają temu coraz piękniejsze i nowocześniej wyposażone pracownie, wyremontowana sala gimnastyczna i siłownia oraz nowoczesna pracownia komputerowa.  

Dzięki temu, że SP 2 jest „małą szkołą”, każdy uczeń znany jest wszystkim i nie czuje się zagubiony. Ma zapewnioną pomoc pedagoga i przedstawicieli Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Może zjeść posiłek w szkolnej stołówce i atrakcyjnie spędzić czas wolny. Młodzież ma również możliwość wykazania się swoimi talentami przed swoimi rówieśnikami, rodzicami i znajomymi, ponieważ corocznie odbywa się wiele różnorodnych imprez i konkursów.

Szkoła stara się być również szkołą środowiskową i od kilku lat organizuje festyny,  w których uczestniczyć mogą mieszkańcy osiedla. W roku 2001/2002 szczególnym uznaniem cieszyły się festyny: „Czas babiego lata”, „Mama, tata i ja” i „Unia bez tajemnic”.

Znakomicie układa się współpraca z tutejszą parafią. Wyrazem tego jest między innymi wspólne redagowanie biuletynu parafialno-osiedlowego „Na Borze”.

Placówka jest otwarta dla absolwentów szkoły ( często uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę), kombatantów i mieszkańców osiedla, którzy chętnie organizują tutaj swe spotkania. Kilka razy w roku gościnnie przyjmujemy u siebie, sportowców uczestniczących w biegach przełajowych o randze mistrzostw regionu, województwa i makroregionu. Koniecznie należy wspomnieć o jeszcze jednej zalecie naszej szkoły, a mianowicie o pięknym  jej położeniu wśród  sosnowego lasu na osiedlu Bór. Nasi uczniowie mają dzięki temu „zieloną szkołę” na miejscu i wiele lekcji odbywa się na łonie natury.

1 września 2000 roku rozpoczęliśmy nowy etap w życiu szkoły. W jedną placówkę połączone bowiem zostały Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 3. Poza korzyściami ekonomicznymi przyniosło to także wymierne efekty wychowawcze. Dzieci przedszkolne już wcześniej mogą zapoznać się z życiem szkoły, uczestnicząc w różnych imprezach szkolnych. Dzięki temu przejście z etapu wychowania przedszkolnego do szkoły odbywa się dla nich bez stresu.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęliśmy nowy etap kształcenia, ponieważ po raz pierwszy powstała klasa integracyjna. Naukę w niej rozpoczęli uczniowie realizujący standardowy program nauczania oraz dzieci z innymi potrzebami edukacyjnymi.  Pragniemy bowiem wychowywać wszystkie dzieci na pełnoprawnych członków społeczeństwa, w duchu tolerancji i wzajemnej akceptacji.       

Szkoła  Podstawowa Nr 2  to placówka posiadająca piękną i długą, bo ponad 150-letnią historię, w czasie której zawsze potrafiła stworzyć swoim uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju. Mogliśmy się o tym przekonać na uroczystościach 150-lecia szkoły, które zgromadziły liczne rzesze jej wychowanków. Ludzi, którzy osiągnęli sukces w życiu społecznym i ludzi „zwyczajnych”. Wszyscy oni  byli dumni z tego, że są absolwentami „Dwójki” i stwierdzili, że należycie przygotowała ich do wyzwań, jakim musieli stawić czoła w życiu.

Opracowała:
Marianna Opala (2003)