Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 roku pożegnaliśmy nieco dłuższe niż zazwyczaj wakacje i wkroczyliśmy w nowy rok szkolny – 2019/2020. Jest to pierwszy rok, w którym nasza szkoła oficjalnie będzie używała imienia „Orła Białego”.   Podczas krótkiej uroczystości z udziałem Pocztu Sztandarowego, dyrektor szkoły – pani mgr Grażyna Wódz – powitała zgromadzonych Gości, pracowników i młodzież, a szczególnie serdecznie – nowych uczniów, zaczynających szkolną przygodę. Przedstawiła także nowych nauczycieli, podejmujących pracę w naszej placówce. Oczywiście nie zabrakło życzeń udanego roku szkolnego i samych piątek i szóstek w dziennikach i na świadectwach.

Cóż – trzeba odłożyć wakacyjne przyjemności i … wracać do pracy, by pomóc w spełnieniu tych życzeń.


Żegnamy rok szkolny - witamy WAKACJE ;)

19 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy kolejny rok szkolny. Rok dla nas szczególny: w ostatnich dniach szkoła zyskała imię "Orła Białego", otrzymaliśmy też nowy Sztandar. Ponadto - po raz pierwszy od prawie 20 lat - pożegnaliśmy absolwentów - uczniów klasy VIII.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego nastąpiło przekazanie Sztandaru nowemu pocztowi. Dyrektor szkoły - pani Grażyna Wódz - podziękowała rodzicom i wszystkim przyjaciołom szkoły za zaangażowanie w życie placówki i okazywaną pomoc. Uczniowie klasy VIII, a właściwie już absolwenci, przyrzekali na Sztandar Szkoły, że będą rzetelnie uczyć się i pracować w przyszłości, przynosząc chlubę "Dwójce". Wzruszające było pożegnanie starszych kolegów przez uczniów klasy VII. Popłynęło trochę łez ;)
W dalszej części uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawców nagrody książkowe i dyplomy, zaś ich rodzice - listy gratulacyjne. Nagrodzono też uczniów za wzorową frekwencję, a także szczególnie zaangażowanie i aktywność w różnych dziedzinach.

Teraz dwa miesiące wypoczynku, a potem ... wracamy do pracy

    Galeria

Młodzież z „Dwójki” w Sejmie RP

Dzięki wyjątkowemu   zaproszeniu Pani Poseł Marzeny Okły – Drewnowicz, 6 czerwca   br. odbyła się wycieczka do Sejmu RP, w której udział brali uczniowie klas V – VIII pod opieką nauczycieli: p. Elżbiety Herman, p. Katarzyny Szumielewicz i p. Renaty Peli

Celem wycieczki było poznanie kulis funkcjonowania Sejmu i Senatu   oraz przyjrzeniu się „z bliska”,   jak funkcjonuje władza ustawodawcza w Polsce.

Przy wejściu głównym do Sejmu   przywitała nas Pani Poseł   Marzena Okła – Drewnowicz. Mimo licznych obowiązków i napiętego grafiku pracy, znalazła dla nas czas, za co serdecznie dziękujemy.

Grupę  oprowadzała  po  Gmachu Parlamentu Pani Poseł   wraz z przewodniczką. Panie opowiadały   o bogatej, wielowiekowej tradycji funkcjonowania parlamentu, długim procesie kształtowania się demokracji parlamentarnej, o tym, że początki parlamentaryzmu sięgają średniowiecza.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Sali Plenarnej Sejmu RP, gdzie Pani   Poseł   zapoznała uczniów z głównym aspektem pracy Sejmu jakim jest proces legislacyjny. Mówiła też o prawach i obowiązkach parlamentarzystów.

Wrażenie było ogromne: piękna, obszerna sala z wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, fotelem Marszałka Sejmu, Prezydenta. To tutaj zapadają ważne uchwały i decyzje, to tutaj toczą się burzliwe dyskusje miedzy ugrupowaniami parlamentarnymi, to tutaj był w 1999 Jan Paweł II - Papież Polak, to stąd dziennikarze przekazują sprawozdania "na żywo" do wiadomości telewizyjnych. Dowiedzieliśmy   się, że polski sejm jest jednym z najstarszych na świecie!

  W międzyczasie Pani Poseł   wytłumaczyła nam, kto może zostać posłem, w jakim wieku oraz jakie funkcje wykluczają się. W odpowiedzi na zadawane pytania, pani przewodnik opowiedziała nam o komisjach sejmowych i ich działaniu. Podstawową informacją, którą przyswoiliśmy była ilość posłów zasiadająca w Sejmie wynosząca 460 osób. Ciekawostką, którą poznaliśmy, jest możliwość uczestnictwa w debacie sejmowej dla każdego obywatela Polski, lecz zasiada on w tak zwanej niemej loży. Potem omówiliśmy kwestie nieobecności na obradach. Następnie mogliśmy zrobić kilka zdjęć i przeszliśmy dalej.

Zwiedzając, mijaliśmy sale parlamentarne, sale konferencyjne, sale komisji parlamentarnych, biura poszczególnych ugrupowań politycznych. Na korytarzach sejmowych spotykaliśmy znanych  posłów. Widzieliśmy pamiątkowe tablice, np. upamiętniającą wizytę Jana Pawła II, pamiątkowe atrybuty – jak choćby laski marszałkowskie z poprzednich wieków,  plany (makietę) kompleksu sejmowego, zatrzymaliśmy się przy tablicach poświęconych wybitnym członkom parlamentu,  obejrzeliśmy też tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Po tej żywej lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie przyszedł czas na posiłek w popularnej stołówce parlamentarnej.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych wraz opiekunami i uczniami składa serdeczne podziękowania Pani Poseł Marzenie Okle – Drewnowicz, za ufundowanie tak wspaniałej wycieczki.

Renata Pela

Galeria

„Jak nie czytam, jak czytam”

W tym roku nasza szkoła po raz drugi przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem było zainicjowanie mody na czytanie, popularyzacja czytelnictwa i książek.

7 czerwca 2019 roku uczniowie przyszli do szkoły przebrani za ulubione postacie literackie. Przynieśli ze sobą transparenty z hasłami czytelniczymi. O wyznaczonej godzinie ruszył pochód ulicami osiedla. Uczestniczy skandowali myśli czytelnicze np. „Czas ucieka, książka czeka”, „Kto czyta nie pyta” itp. Po powrocie do szkoły, na placu szkolnym, w cieniu drzew odbył się piknik czytelniczy. Dzieci leżąc na kocykach czytały ulubione książki. Później przedstawiciele poszczególnych klas czytali fragmenty ulubionych utworów literackich. Spotkanie było udane i dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń.

Renata Wrześniewska
„Dwójka” świętuje !

W sobotę, 1 czerwca 2019 roku, odbyła się uroczystość nadania imienia Orła Białego i poświęcenia Sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Święto Szkoły połączone było z rocznicą jej powstania – to najstarsza szkoła na terenie naszego miasta.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bór. Po Mszy św. zgromadzeni przeszli do budynku szkoły, gdzie miała miejsce oficjalna część uroczystości.
Uroczystość rozpoczęła się od odtańczenia przez uczniów kl. VIII poloneza, następnie wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych -   pani Grażyna Wódz. Na uroczystość przybyli m.in.: Poseł na Sejm - Marzena Okła-Drewnowicz,  radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Agnieszka Buras,  Zastępca Prezydenta  Miasta - Krzysztof Myszka, radni Rady Miasta - Grzegorz Łapaj, Krystyna Górnaś-Salata, Andrzej Warwas i Rafał Lewandowski, członkowie Rady Osiedla Bór z jej przewodnicząca Wiesławą Łapaj na czele, przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, byli szefowie i pracownicy   szkoły, dyrektorzy skarżyskich szkół i przedszkoli, dyrektorzy jednostek podległych miastu, przedstawiciele związków zawodowych, rodzice i uczniowie, sponsorzy, darczyńcy i przyjaciele szkoły. 

Po krótkim powitaniu głos zabrała prowadząca uroczystość – pani Katarzyna Szumielewicz: Szanowni Państwo, dzień 1 czerwca 2019 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Dziś bowiem nastąpi oficjalne nadanie szkole im. Orla Białego oraz przekazanie poświęconego Sztandaru.  Nadając imię szkole ustalamy jej tożsamość i podkreślamy kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych. Dziś obchodzimy również kolejną rocznicę powstania naszej placówki. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 pięknie wpisuje się w historię Polski, w historię naszego regionu i w historię naszej Malej Ojczyzny - osiedla Bór .


Następnie wszystkim zgromadzonym krótki rys historyczny szkoły (której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku) przybliżył Marcin Medyński, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddziału w Skarżysku-Kamiennej.


Po krótkiej lekcji historii przyszedł czas na najważniejszą część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Zastępca Prezydenta Miasta odczytał uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 2 imienia Orła Białego, a dyrektor szkoły z jego rąk odebrała akt nadania imienia.

W dalszej części uroczystości miało miejsce wyrażenie szacunku i uznania dla honorowych gości i fundatorów poprzez symboliczne umocowanie pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru. Swoje gwoździe wbili m.in.: Poseł na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras, radny Rady Miasta Grzegorz Łapaj, przedstawiciel Rady Rodziców ZPO, przedstawiciel Grona Pedagogicznego i Pracowników ZPO Renata Wrześniewska, Stefan Jarosiński,  Paweł Łapaj, Monika Sokołowska,  Andrzej i Karolina Ciura, Iwona i Michał Kocia.

Następnie sztandar będący symbolem jedności, wierności i honoru oficjalnie przekazano pani dyrektor. -  Pani Dyrektor - w imieniu rodziców - przekazuję ton sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orla Białego- jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli - mówiła przedstawicielka rodziców przekazujących sztandar. Wkrótce potem dyrektor przekazała sztandar uczniom, a Ci złożyli ślubowanie na nowy sztandar.

Nowy sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest koloru czerwonego. Na tym tle widnieje patron szkoły - Orzeł Biały z głową zwróconą w prawo ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. W górnej części awersu znajduje się nazwa szkoły: "Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego", a w dolnej, napis "w Skarżysku-Kamiennej". W rogach umieszczone są ornamenty w formie liści. Rewers ma nasze barwy narodowe. Jest w kolorze biało-czerwonym. Sztandar ma wymiary 100cm na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec jest w kolorze brązowo - złotym o wysokości 2m 20cm. Zakończony jest okuciem z metalowym srebrnym orłem. 

Święto Szkoły było uroczystością w iście hollywoodzkim stylu. Nad całością sprawowała pieczę pani dyrektor Grazyna Wódz. O elegancką oprawę uroczystości i catering zadbała pani Renata Pela. Program artystyczny, nawiązujący do historii szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań: Elżbiety Herman, Ewy Kopeć i Grażyny Gładyś. Gościnnie wystąpił pan Dariusz Bernatek oraz absolwenci: Katarzyna Wrześniewska i Jakub Korpanty. W   programie artystycznym wystąpiły także przedszkolaki przygotowane przez panią Justynę Klimaszewską  -  Malik.

W budynku szkolnym goście mogli obejrzeć wystawę dokumentów i fotografii z historii szkoły przygotowaną przez pana Wiktora Gellera i pana Daniela Zalewskiego. Zdjęcia i dokumenty pochodziły w większości z prywatnych kolekcji. Serdecznie dziękujemy ich właścicielom za udostępnienie zbiorów na tę okazję.

Ekspozycję kronik szkolnych, prac i osiągnięć absolwentów przygotowały panie: Elżbieta Herman, Joanna Stefańska, Renata Wrześniewska.

Pani Anna Adamska – Ślęzak zaprezentowała trofea sportowe uczniów i absolwentów szkoły.

O dekorację szkoły i oprawę plastyczną zadbali państwo: Jolanta Kubasiewicz, Sławomir Kubasiewicz, Renata Wrześniewska, Elżbieta Herman, Grażyna Barszczyk, Katarzyna Dulęba, Joanna Stefańska, Bożena Fornal.

Oprawą multimedialną, przygotowaniem zaproszeń i folderów zajęli się państwo Renata Fiedorowicz i Sławomir Kubasiewicz.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przygotować tę wspaniałą uroczystość.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

Dziękujemy darczyńcom, którzy wspomogli nas finansowo, a szczególnie Radzie Osiedla Bór, panu Ryszardowi Korneckiemu, pani Annie Bąk, państwu Ewie i Pawłowi Werensom, pani Annie Śmiałek -   Szafraniec, pani Jolancie Ferwagner, pani Magdalenie Szymkwat, panu Piotrowi Czerwińskiemu, pani Urszuli Gorycy, pani Marii Półtorak, pani Katarzynie Brzezińskiej – Woźniak, pani Annie Lenard oraz Związkowi Zawodowemu Solidarność.

G. Gładyś

Relacje prasowe:   skarzysko24         tsk24                                   Fotoreportaż własny

II miejsce dla Oliwii Chołojczyk w konkursie wojewódzkim
  „Ojczyzno… Matko moja miła! – Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”  

Pod takim tytułem 15 maja 2019 r. w  Szkole Podstawowej nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach  odbył się finał konkursu wojewódzkiego   dla uczniów   ze szkół podstawowych   województwa świętokrzyskiego. Został on zorganizowany przez   Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  oraz  Wojewodę Świętokrzyskiego. W konkursie wzięło udział 27 uczniów, którzy musieli wykazać się znajomością wiedzy na temat twórczości Stanisława Moniuszki. Po części testowej uczniowie, nauczyciele i rodzice   wzięli aktywny udział w warsztatach poprowadzonych przez  panią   Katarzynę Lisowską, wykładowcę Instytutu Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach. Konkurs podsumowała pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe.   Nasza szkołę   reprezentowały dwie uczennice z klasy VIa Oliwia Chołojczyk, która zajęła II miejsce i Gabriela Nowak przygotowane przez p. Elżbietę Herman.   Następnie wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Prząśniczkę” w wersji opracowanej w czasie warsztatów.   Serdecznie gratulujemy   Oliwii i Gabrysi oraz   życzymy dalszych sukcesów !!!

Elżbieta HermanSpotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna

W ramach realizacji programu przyrodniczego „Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” w naszej szkole gościliśmy   przedstawiciela   Nadleśnictwa Skarżysko – Kamienna pan Marcina Konofalskiego.  

W tym niezwykłym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-VI wraz z opiekunami. Pan Marcin w bardzo ciekawy sposób opowiadał o mieszkańcach naszych lasów oraz prezentował okazy niektórych zwierząt. Uczniowie zobaczyli wiewiórkę, jeża, kaczkę krzyżówkę oraz owady - kornika i kleszcza. Swoją dziecięcą ciekawość najmłodsi mogli zaspokoić poprzez zadawanie pytań naszemu gościowi. Na koniec spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Nad całością spotkania czuwały nauczycielki Renata Wrześniewska i Joanna Stefańska.
Renata Wrześniewska


OLIWIA JAROSZ ZNOWU NA PODIUM !

Wokalistka SP nr 2 Oliwia Jarosz po raz kolejny stanęła na podium podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „RYTM I MELODIA”, który miał miejsce w Radomiu. Oliwka   zdobyła III miejsce

Celem festiwalu jest popularyzacja twórczości Majki Jeżowskiej wśród dzieci i młodzieży   oraz promowanie młodych talentów wokalnych. Mogą wziąć w nim udział   soliści, którzy występują w trzech kategoriach wiekowych. Przesłuchania konkursowe odbyły się 4 kwietnia 2019 r. w MDK w Radomiu. Natomiast dzień później nastąpił Koncert Galowy w Resursie Obywatelskiej. Poziom imprezy z roku na rok jest coraz wyższy. Do konkursu zgłosiło się ponad 140 osób z całej Polski oraz z Litwy i Niemiec. Do przesłuchań na podstawie przysłanych nagrań zakwalifikowano 81 wokalistów.     

Młodych artystów oceniało jury w składzie : Majka Jeżowska, Szymon Wydra i Andrzej Kisiel. Przewodniczącą składu sędziowskiego była tradycyjnie sama Majka Jeżowska. Jak przyznała, trudno było wyłonić zwycięzców zwłaszcza w II kategorii wiekowej, z uwagi na ilość i wysoki poziom utalentowanych wokalistów. Tym bardziej cieszymy się, że uczennica skarżyskiej „Dwójki” właśnie w tej kategorii zajęła III miejsce!      Oliwka otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych zwycięstw !!!

E. KopećMIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI BEZ GRANIC - GOLDEN VOICE

Dwie uczennice „Dwójki” Patrycja Zięba z klasy 8 i Oliwia Jarosz z klasy 7  pomyślnie przeszły przesłuchania eliminacyjne i będą reprezentowały naszą szkołę   na  II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Bez Granic GOLDEN VOICE. Cieszymy się sukcesem wokalistek SP2, które już w kwietniu powalczą z najlepszymi w swojej kategorii wiekowej.  

Trzymamy kciuki za „borowe”, rozśpiewane dziewczyny !!!

E. Kopeć

Nauka przez doświadczenie

W ramach realizacji programu przyrodniczego „Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” w szkole prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, które otrzymaliśmy do pracowni.

Z okazji Światowego Dnia Wody uczennice klasy siódmej – Oliwia Jarosz, Oliwia Niewczas i Julia Zięba, pod kierunkiem pani Renaty Wrześniewskiej i pani Joanny Stefańskiej przygotowały doświadczenia związane z badaniem stanu wody. Wykonały m.in. filtr wody, którego działanie zaprezentowały dzieciom z grup świetlicowych.

R. Wrześniewska

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Wiedzy o lesie”

Tradycją naszej szkoły   jest coroczny udział w Powiatowym Konkursie „Wiedzy o lesie”. Uczniowie przygotowują się do niego pod kierunkiem pani Renaty Wrześniewskiej.

W tym roku naszą szkołę   reprezentowały trzy uczennice   z klasy VIa:

·         Oliwia   Chołojczyk

·         Gabriela Nowak

·         Maria Syposz

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części należało wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą lasów. Wynik testu warunkował przejście do finału. Ostatni etap, to praktyczne   rozpoznawanie naturalnych okazów liści, szyszek, owoców. Uczniowie musieli określić prezentowane   na fotografiach gatunki ptaków, ssaków, owadów, roślin, oraz tropy zwierząt. Nasze reprezentantki ze wszystkimi zadaniami poradziły sobie bardzo dobrze. Otrzymały wyróżnienia i nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy

R. Wrześniewska


„ZNAMIĘ! ZNAM JE?” - ABCDE czerniaka

W ramach programu profilaktyki czerniaka   do którego przystąpiła gmina Skarżysko –Kamienna   w klasach 7 i 8 odbyły się zajęcia, których celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży.
          Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie,   to świadomość Polaków na jego temat jest  wciąż niska. Aby w   jeszcze większym stopniu upowszechnić wiedzę  o tym nowotworze, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno - edukacyjny „Znamię! Znam je?”. Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe  "Onkoma" przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej  –  Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka  –  sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Co musisz wiedzieć o czerniaku?

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Wywodzi się z melanocytów – komórek pigmentowych wytwarzających barwnik zwany melaniną, który sprawia, że skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowych. Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze, ale także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej. Czerniak charakteryzuje się bardzo agresywnym wzrostem oraz wczesnymi i licznymi przerzutami, które są trudne w leczeniu farmakologicznym. Jednak, usunięcie czerniaka miejscowego, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie nawet 80% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu.

Jak wygląda czerniak, czyli ABCDE Czerniaka?

Czerniak jest nowotworem, który łatwo dostrzec, gdyż rozwija się na skórze, a nie wewnątrz organizmu. Kluczem wczesnego rozpoznania czerniaka jest dobra znajomość własnego ciała i skóry. Samoocena skóry powinna być wykonywana raz w miesiącu zarówno przez osoby starsze jak i młodzież.  

Warto znać cechy czerniaka określane za pomocą kryteriów ABCDE:

A.     – asymetria np. znamię „wylewające” się na    jedną stronę,

B.     – brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające zgrubienia,  

C.     – czerwony lub czarny i niejednolity kolor  

D.    – duży rozmiar, wielkość zmiany powyżej 0,5 cm,

E.     – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu.   

   
 

Wszystkie znamiona, narośla, pieprzyki, które mają te cechy powinny zostać zbadane przez lekarza dermatologa lub chirurga - onkologa i w razie jakichkolwiek wątpliwości wycięte.   Swędzenie, krwawienie i pękanie znamienia, jest sygnałem alarmowym do natychmiastowej konsultacji.

Więcej   informacji na temat czerniaka w poniższym linku: https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharin

Filmy z numerami 1-5 omawiają poszczególne litery w zasadzie ABCDE czerniaka, natomiast film oznaczony jako numer 6 stanowi podsumowanie tej zasady.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ewa Kopeć


Trzy zwycięskie drużyny w „KONKURSIE WIEDZY O MUZYCE POLSKIEJ     STANISŁAW MONIUSZKO”

Z okazji  200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, Filharmonia Świętokrzyska i Towarzystwo Przyjaciół Muzyki imienia Fryderyka Chopina zorganizowały „Konkurs Wiedzy o Muzyce Polskiej – Stanisław Moniuszko”. Wzięły w nim udział 33 zespoły z województwa świętokrzyskiego. Eliminacje   odbyły się w poniedziałek, 11 marca 2019r. Każda z ekip losowała pytania dotyczące życia i twórczości Moniuszki, zaś ostatnie zadanie polegało na rozpoznaniu słuchanego utworu. Wśród zwycięzców znalazły się aż trzy drużyny z naszej szkoły.

W kategorii   I (klasy 1 – 4)

I miejsce – Bianka Blajerska,   Zuzanna Makuch, Amelia Rożkiewicz – drużyna z klasy 4a

W kategorii   II (klasy 5 – 8 i klasa 3 gimnazjum)

I miejsce        – Oliwia Chołojczyk, Maria Syposz,   Amelia Sieczka – drużyna z klasy 6a
III miejsce     – Amelia Durlik, Gabriela Nowak,   Piotr Weres – drużyna z klasy 6a  

Uroczystość   wręczenia dyplomów i nagród odbyła się 19.03.2019r. podczas Gali Konkursu Wiedzy
o Muzyce Polskiej    w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, połączonej z koncertem   kameralnym. Uczestniczyli w niej pani dyrektor Grażyna Wódz, uczniowie klasy 4a i 6a, rodzice i nauczyciel muzyki -   Elżbieta   Herman.    Warto dodać, że przygotowany   program artystyczny obejmował lirykę wokalną oraz utwory instrumentalne Moniuszki, Chopina i Moszkowskiego. W tak uroczysty sposób Filharmonia Świętokrzyska zainaugurowała obchody Roku Stanisława Moniuszki. Gratulujemy zwycięzcom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!!! 

                                                                                                                                E. Herman


     

Wyróżnienie dla Oliwii Jarosz w konkursie wokalnym „Otwarta Scena”

   Blisko stu uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego zgłosiło się do V edycji przeglądu wokalnego "Otwarta Scena" organizowanego przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Głównym celem konkursu jest wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego. 16 marca 2019 r. wokaliści rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych, a jury oceniało: dobór repertuaru, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

             Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 7a Oliwia Jarosz otrzymała Wyróżnienie w kategorii wiekowej 13-15 lat!  

                                                                               Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów


E. Kopeć

Koncert Karnawałowy w SP 2

W środę, tradycyjnie jak co roku, w skarżyskim Zespole Placówek Oświatowych, odbył się koncert – tym razem karnawałowy.

Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Grażyna Wódz, która przywitała gości imprezy, wśród których znaleźli się m.in. posłanka Marzena Okła – Drewnowicz, przewodnicząca Rady Osiedla Bór- Wiesława Łapaj, rodzice uczniów, przedszkolaków oraz mieszkańcy osiedla.

Następnie uczniowie oraz najmłodsi wychowankowie przedszkola (działającego przy placówce) wprowadzili wszystkich przybyłych tego dnia do ZPO  w iście karnawałową atmosferę. Koncert dostarczył wielu pięknych wrażeń, przeżyć i radości zgromadzonej publiczności.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy koncertu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

     Galeria


Sukces uczennic "Dwójki"

11 lutego 2019 r. w Kielcach odbył się II Świętokrzyski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "ATOM" . Celem konkursu była popularyzacja muzyki anglojęzycznej oraz promocja talentów wokalnych. Tegoroczna edycja spotkała się   z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.   Jury   przesłuchało aż 38 młodych wokalistów z terenu województwa świętokrzyskiego.
             W konkursie udział wzięły trzy uczennice „Dwójki”:

*       Patrycja Zięba  – kl. 8a

*       Oliwia Jarosz    – kl. 7a

*       Julia Kamińska – kl. 7a.

             Jury oceniało: walory wokalne i muzykalność, umiejętności językowe, dobór repertuaru pod względem trudności wykonania od strony językowej oraz muzycznej, interpretacja utworu: intonacja, dykcja, oryginalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

Poziom wokalny naszych dziewcząt był bardzo wysoki, co dostrzegła i doceniła Komisja Konkursowa. Z przyjemnością informujemy, że II miejsce zajęła Patrycja Zięba, natomiast wyróżnienie   przyznano Oliwii Jarosz. Specjalne słowa pochwały komisja skierowała również do Julii Kamińskiej, która oczarowała publiczność nastrojowym wykonaniem swojego utworu.
javascript:void(0)javascript:void(0)
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów ! 
E. Kopeć


„NA BORZE, NA DWORZE, NA WYSTAWIE… BYŁO NAPRAWDĘ CIEKAWIE”

- ferie zimowe w Zespole Placówek Oświatowych na Borze

Akcję feryjną zorganizowano we współpracy z Urzędem Miasta Skarżysko – Kamienna, z wykorzystaniem   dofinansowania ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program zimowiska zawierał treści uwzględniające elementy profilaktyki uzależnień i obfitował w liczne atrakcje.

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Ważne, by ta zimowa   chwila odpoczynku nie zmieniła się w nudę i bezczynność. O tym właśnie pomyśleli organizatorzy zimowiska, które miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 2. Przez dwa tygodnie dzieci korzystały z różnych form aktywnego wypoczynku. Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia, których zaletą była ich różnorodność. Radość, zadowolenie i uśmiech na twarzach uczestników ferii,   umacnia  w przekonaniu, że był to efektywnie  i sympatycznie spędzony czas. P rzy wsparciu wielu życzliwych  osób, organizatorzy   zapewnili  uczniom  naszej szkoły bezpieczne, ciekawe  oraz aktywne dwa tygodnie   ferii. Każdego dnia na uczestników zimowiska czekały nowe atrakcje. 

Pierwszy tydzień ferii dla uczestników zimowiska upłynął niezwykle atrakcyjnie. Dzieci z osiedla uczestniczyły   w wielu wycieczkach i wyjściach. Ciekawe zajęcia odbyły się:

·          z dyplomowaną fryzjerką, która opowiedziała o swojej pracy oraz „zakręciła   uczestnikom   na głowie” – P anią   Katarzyną Włodarczyk,

·          na lodowisku i basenie, gdzie dzieci rozwijały swoje umiejętności sportowe,

·          na pompowanym placu zabaw,   gdzie szalały do woli,

·          z audiometrystką – Panią Anną   Tołwińską, która ,,zajrzała do ucha" i opowiedziała   o istotnym znaczeniu   zmysłu   słuchu w życiu człowieka.

W   drugim   tygodniu   zimowego wypoczynku   na   dzieci czekało   również wiele ciekawych atrakcji:

·          kino feryjne – „Mary Poppins”,

·          wycieczka do Radomia na wspaniałą wystawę „Lego Giganci”,

·          zajęcia krawieckie i kulinarne.

Po wspólnych zabawach dzieciom zostały przyznane nagrody rzeczowe – kubki ze słodyczami i gadżety ufundowane przez sponsorów. Ferie w szkole pozostaną na długo w pamięci organizatorów jak i uczestników.

Kolejne już za rok …

Organizatorzy

   Galeria

Oliwia Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 pierwsza w Polsce!

 "Kolęda płynie z wysokości" - pod takim   hasłem   odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury "Perła" w Nowinach.

Wzięli   w nim udział śpiewający soliści, różnego rodzaju zespoły oraz chóry, wszyscy podzieleni na VI   kategorii wiekowych i rodzajowych. Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń przesłuchania konkursowe odbywały się przez dwa dni.13 stycznia 2019 r. w  kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach, podczas koncertu laureatów ogłoszono wyniki konkursu.  

 Szkołę Podstawową nr 2 z Zespołu Placówek Oświatowych reprezentowały uczennice: Oliwia Jarosz z klasy VII i Patrycja Zięba z klasy VIII.
Oliwia Jarosz   zaprezentowała się tak pięknie, że znalazła się w gronie finalistów tej edycji i   została zaproszona do koncertu laureatów,   na którym wystąpili najlepsi z najlepszych.

Z radością informujemy, że w swojej kategorii zajęła I miejsce!
Oliwka otrzymała pamiątkowe dyplomy, bon pieniężny oraz nagrody rzeczowe. Ponadto została uhonorowana Nagrodą Specjalną Prezydenta Miasta Kielc, którą jest dwudniowa wycieczka "Kielce i okolice" .

Konkurs organizowany był pod patronatem: Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Starosty Powiatu Kieleckiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta „Echo Dnia”, Gazeta Wyborcza, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Radio eM Kielce.

Gratulujemy sukcesu i cieszymy się, że nasze uczennice wspaniale reprezentują szkołę i miasto na szerszym forum.

     Galeria

I Spotkanie Klubu Twórczego Nauczyciela

4 stycznia 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa nr 2  w Skarżysku – Kamiennej   odbyło się pierwsze spotkanie   Klubu Twórczego Nauczyciela.

Klub Twórczego Nauczyciela  to inicjatywa, której celem jest podejmowanie i promowanie wszelkich działań edukacyjnych i naukowych sprzyjających podnoszeniu jakości pracy szkoły. Klub inspiruje do kreatywnej i innowacyjnej współpracy środowisko uczestników i prowadzących, którzy będąc praktykami uczą się od siebie, wzajemnie dzielą doświadczeniem   i umiejętnościami oraz ciekawymi pomysłami na   edukację w różnych jej obszarach. Zadaniem Klubu jest również inicjowanie interesujących form doskonalenia i wspierania kompetencji nauczycieli ze skarżyskich szkół, z zakresu edukacji i wychowania. Tegoroczne zajęcia poświęcone były Ocenianiu Kształtującemu (OK), czyli ocenianiu pomagającemu nauczycielowi nauczać, a uczniom się uczyć. Podczas   pierwszej części powyższego   spotkania wysłuchaliśmy prelekcji Michała Szczepanika – kierownika merytorycznego   programu OK zeszyt, kierownika kursu i trenera programu Akademii Liderów Oświaty/Szkoły Uczącej Się/ Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej .   Podzielił   się on   wiedzą i narzędziami związanymi z OK.

Natomiast w drugiej części inicjatorki   spotkania – dyrektor ZPO Grażyna Wódz oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – Renata Pela,   zaprezentowały   główne założenia własnych działań, dzięki którym szkoła zmienia się, staje się organizacją uczącą się, kontrolującą jakość kształcenia i poszukującą innowacyjnych metod i skutecznych sposobów współpracy.  

Następnie nauczyciele ze skarżyskich szkół mieli okazję obejrzeć fragmenty   lekcji edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1    zrealizowanej w naszej szkole z zastosowaniem strategii   OK.

Wszystkim uczestnikom I spotkania   Klubu serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne.

Równolegle odbywało się spotkanie uczestników Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się – w sieci współpracy, z udziałem doradcy i dyrektorów. Podczas prowadzonych rozmów zaprezentowano działania podjęta w ramach inicjatywy zmiany i omówiono etapy zmiany wg John Kotter`a, a także   dokonano refleksji nad procesem realizowanej inicjatywy zmiany w każdej z reprezentowanych szkół.

materiał własny nadesłany przez ZPO

Galeria                                                                                                         


Święta tuż, tuż ...

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny czas. Przygotowujemy się do nich nie tylko w domu, ale też w szkole.

Uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 2   przedświąteczny czas spędzili bardzo pracowicie. Projektowali karty świąteczne i redagowali bożonarodzeniowe życzenia. Wykonywali piękne ozdoby, między innymi bombki choinkowe. Niesamowita atmosfera panowała podczas uroczystej Wigilii, przy dźwiękach staropolskich kolęd.

Dzieci ten uroczysty nastrój, wraz z życzeniami   od wychowawców, zaniosły do swoich domów.    

                                                                                                                 Wychowawcy klas młodszych

Galeria


Koncert patriotyczny "Mojej Ojczyźnie"

28   listopada   2018 roku   w naszej   placówce   miał   miejsce uroczysty koncert   patriotyczny „Mojej Ojczyźnie", który wpisał się w obchody stulecia odzyskania niepodległości.  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 3, w oryginalnej scenografii zaprezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie i taneczne w repertuarze związanym z naszą historią, niepodległością i poczuciem przynależności narodowej.
Na wstępie wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor ZPO Grażyna Wódz. Koncert zaszczycili swoją obecnością: wiceprezydent – pan Krzysztof Myszka, kombatanci i harcerze   z Instruktorskiego Kręgu Seniorów „Łysica", przyjaciele szkoły, rodzice oraz mieszkańcy osiedla Bór. Gościnnie wystąpił zespół z Gimnazjum nr 2 w ramach realizacji miejskiego projektu „Niepodległa Scena Młodych", w   którym udział wzięła także nasza szkoła.

Koncert potwierdził, że Zespół Placówek Oświatowych to miejsce imprez kulturalnych łączących pokolenia.
G. Gładyś

      Galeria

Teatr pod tablicą ...

„Świat na scenie” -   to temat projektu edukacyjnego, który realizowali uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku – Kamiennej pod kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Peli. Projekt realizowany był   w terminie od 26.11  do 07.12.2108r. ...
Więcej ...                                                                              


Pasowanie na Ucznia

Wtorek, 30   października, był wyjątkowym dniem dla tegorocznych pierwszoklasistów   z Zespołu Placówek Oświatowych, Szkoły Podstawowej nr 2   w Skarżysku – Kamiennej. Tego właśnie dnia mieli Pasowanie na Ucznia   i oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej... 

    Więcej ...

Ratujemy i uczymy ratować

16.X.2108r. wzięliśmy udział w kolejnej akcji "Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanej pod patronatem WOŚP...

    Więcej ...